Miedzioryt z około 1600 roku, opublikowany w pracy Michael Schönitzer "Die großen Deutschen im Bilde" , wydanej w 1936 roku. Źródłko kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.