Uczestnicy zjazdu składają wieniec na grobie Ludwika Zamenhofa. Przemawia Leo Belmont.