Delegacja uczestników zjazdu u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Widoczni m.in.: Prezydent RP Ignacy Mościcki i profesor Władysław Natanson.