Zwycięzca konkurencji por. Heinz Brand otrzymuje nagrodę z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczny również m.in. gen. Juliusz Rómmel (3. z lewej).