Marszałek Józef Piłsudski z Januszem Radziwiłłem (1. z prawej) na trybunie honorowej. Z tyłku córki marszałka Wanda (na prawo za marszałkiem) i Jadwiga (na lewo za marszałkiem).