Bolesław Krzywousty obdarowuje odlaną ze złota ręką dzielnego rycerza  Zelisława, który w boju stracił prawą rękę. Rycina z książki Jerzego Samuela Bandtkiego "Dzieje Królestwa Polskiego. T. 1", wydanej w 1820 roku we Wrocławiu przez W.B. Korna.