Fotografia grupowa przedstawicielek ruchu harcerskiego z 32 państw. Widoczne m.in. Olave Baden-Powell (5. z lewej w pierwszym rzędzie), pani Sabry z Egiptu (4. z lewej) i Olga Małkowska.

Autor fotografii: Czesław Datka.