Książka wydana w 1749 roku w Gdańsku przez Gottfrieda Lengnicha.