Miniatura z dzieła Macieja z Miechowa "Chronica Polonorv[m]", wydanego w 1519 roku w Krakowie.