Dzieło nieznanego autora z XVIII wieku.  Znajduje się w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.