Litogrfia z 1828 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.