Strony z ilustracją z książki wydanej w 1894 roku w Warszawie przez T. Paprockiego.