Obraz olejny znajdujący się w Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.