Olejny obraz z początku XX wieku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.