Olejny obraz z 1899 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.