Obraz olejny z 1881 roku (częściowo zniszczony). 

W środku stoi Feliks Sypniewski.