Afisz teatralny wydrukowany w 1907 roku w Krakowie nakłdem Dyrekcyi Teatru Miejskiego.