Afisz teatralny  z 1874 roku wydrukowany  w Piotrkowie Trybunalskim.