Fotografia z 1911 ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego.