Fotografia Wiktora Gomulickiego wykonana przed 1905 rokiem