Fotografia opublikowana w 1917 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 3, s. 36 .