Zdjęcie amatorskie F. J. Sandeckiego, opublikowane w 1905  roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 4, s. 66.