Wacław Stachiewicz - gen. bryg., szef Sztabu Głównego. (1935 r.)