Wacław Stachiewicz, oficer I Brygady Legionów - fotografia portretowa.