Fotografia z albumu "Legiony 1914-1916 : Portrety oficerów I brygady i działaczy politycznych".  W albumie tym znajduje się ekslibris: Biblioteka Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. Powstał on w latach 1914-1935.