Portret opublikowany w 1875 roku w piśmie „Kłosy”, nr 503, s. 97.