Litografia z drugiej ćwierci XIX wieku wydana w Wilnie. .