Legenda mapy:

Szkic działań wykonany na oryginalnym podkładzie mapy taktycznej z epoki. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej siły własne oznaczano na nich kolorem niebieskim, natomiast przeciwnika kolorem czerwonym.

1.(14.) PUł – działania 1.(14.) Pułku Ułanów.

6. PUł – działania szwadronów pieszych 6. Pułku Ułanów.

1 – działania 1. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

2 – działania 2. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

3 – działania 3. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

4 – działania 4. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

W – działania I plutonu plut. Władysława Walczyńskiego z 1. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

G – działania II plutonu ppor. Edwarda Godlewskiego z 1. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

J – działania plutonu ppor. Walerego Januszewskiego z 3. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

1/6 U – działania szwadronu konnego 6. Pułku Ułanów.

31. PP – działania 31. Pułku Piechoty XX Brygady Piechoty 10. Dywizji Piechoty.