Legenda mapy:

Szkic działań wykonany na oryginalnym podkładzie mapy taktycznej z epoki. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej siły własne oznaczano na nich kolorem niebieskim, natomiast przeciwnika kolorem czerwonym.

1 – stanowiska obronne 1. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

2 – stanowiska obronne 2. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

4 – stanowiska obronne 4. szwadronu 1.(14.) Pułku Ułanów.

1/6 U

3 – odwód grupy jazdy – szwadron konny 6. Pułku Ułanów i 3. szwadron 1.(14.) Pułku Ułanów.

S – nocna szarża odwodowych szwadronów.

P – pościg za przeciwnikiem.