Józef Piłsudski (pierwszy z prawej) z żołnierzami.