Legenda mapy:

Szkic działań wykonany na oryginalnym podkładzie mapy taktycznej z epoki. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej siły własne oznaczano na nich kolorem niebieskim, natomiast przeciwnika kolorem czerwonym.

5 DP – rejon obrony 5. Dywizji Piechoty.

240. pp ochot – rejon obrony ochotniczego 240. pułku piechoty.

20. pp – rejon obrony 20. pułku piechoty.

54. pp – rejon obrony 54. pułku piechoty.

XXV BP – rejon obrony XXV Brygady Piechoty.

bat.lwowski – rejon obrony batalionu lwowskiego.

12. pp – rejon ześrodkowania 12. pułku piechoty.

9. psg – rejon ześrodkowania 9. pułku strzelców granicznych.

XXVI BP – rejon ześrodkowania XXVI Brygady Piechoty.

DOGen – Dowództwo Okręgu generalnego Lwów

4 DK – sowiecka 4. Dywizja Kawalerii.

6 DK – sowiecka 6. Dywizja Kawalerii.

11 DK – sowiecka 11. Dywizja Kawalerii.

14 DK – sowiecka 14. Dywizja Kawalerii.