Józef Piłsudski podczas rozmowy z oficerami. Widoczni również: generał Józef Leśniewski, pułkownik Czesław Mączyński.