Prezydium zgromadzenia. Widoczni od lewej: Zygmunt Judycki, Wacław Bielecki, Seweryn Samulski, Jan Pożaryski, Aleksander Zawadzki i Bolesław Bartkiewicz.