Uczestnicy walnego zgromadzenia. Przy stole w pierwszym rzędzie od lewej siedzą: podpułkownik Piotr Skuratowicz, redaktor Jan Grabowski, prezes Polskiego Związku Jeździeckiego pułkownik Zbigniew Brochwicz - Lewiński, sekretarz generalny Polskiego Związku Jeździeckiego Witold Ciechomski, generał Juliusz Rómmel, generał Władysław Anders, p. Zandbangowa. Stoi (5. z prawej) podpułkownik Witold Czerwiński.