Wśród uczestników posiedzenia widoczni są m.in.: profesor Stanisław Ciechanowski, generał Jan Wróblewski, biskup Michał Godlewski, profesor Władysław Semkowicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński.