Prezydium Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności. Widoczni: prezes Polskiej Akademii Umiejętności profesor Stanisław Wróblewski, sekretarz generalny profesor Stanisław Kutrzeba, profesor Jerzy Modrakowski.