Prezes Zarządu WSS "Społem" Stanisław Sidowski składa sprawozdanie z prac spółdzielni.