Prezydium zjazdu. Widoczni m.in.: wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki, generał Mariusz Zaruski, komandor Józef Unrug, dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Żegluga Polska" S.A. Julian Rummel.