Fotografia Romana Sumika ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Insytutu Audiowizualnego.