Fotografia wykonana około 1905 roku, opublikowana w książce S.A. Radka "Rewolucja w Warszawie 1904-1909", wydanej w Warszawie w 1938 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.