Wanda Podgórska z Turskich w 1870 r.  Fotografia portretowa z archiwum rodzinnego. (źródło Wikimedia Commons)