Od lewej: S. Daniłowicz, Józef Orwid, K. Pawłowski, Xenia Grey.