Fotografia wykonana przez Konrada Brandla około 1890 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimdeia Commons.