Obraz z Muzeum Okręgowego w Koninie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Jolanta Dyr)