Obraz z 1890 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.