Weterani powstania styczniowego podczas zwiedzania Zamku Królewskiego. Widoczni m.in.: Doberski (2. z lewej), Antoni Starzałecki (3. z lewej).

Fotografia wykonana w latach 1920-1926.