Ilustracja z książki wydanej w 1909 roku w Warszawie przez M. Arcta  (s. 49).