Ilustracja z broszury "Proces Wandy z Krahelskich Dobrodzickiej o zamach na Generała-Gubernatora Warszawskiego Salona w Warszawie d. 8 sierpnia 1906 roku." Publikacja wydana w Warszawie w 1908 roku.