Poseł Norbert Barlicki przemawia z mównicy do demonstantów