Książka wydana w 1900 roku w Krakowie przez Akademię Umiejętności.